MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ
 Aktualności
  O Nas
  Szkolenia i konferencje
  Przetargi i zamówienia
  Organizacje pozarządowe
  Informacje
  Świadczenia UE
  Programy
  Opracowania
  Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
  Publikacje
  Kampanie
  Problematyka
  handlu ludźmi
  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
  Obserwatorium Integracji
  Społecznej
  Adopcja/Wsparcie dziecka i rodziny
  Kontakt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

» Podyplomowe Studium
Relacji Interpersonalnych
i Profilaktyki Uzależnień
 

 

Projekt systemowy MCPS współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS


2014-04-20

Zyczenia

_2014-04-17

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
2014-04-17

Wykaz ofert
2014-04-17

Wykaz ofert
2014-04-15

Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Uprzejmie informujemy, że mamy jeszcze wolne miejsca na bezpłatne szkolenie z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny na specjalności "Praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy", organizowane w ramach projektu systemowego "Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego" realizowanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.2014-04-14

Informacja

Informacja dotycząca I etapu oceny ofert w ramach otwartego konkursu na realizację Programu "Świetlica-Dzieci-Praca" na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011-2015.


Zobacz archiwalne aktualności

 
  Przetargi
  Nasze sprawozdania
  Zadania MCPS


strona główna mapa serwisu www.mazovia.pl Autorzy: Agencja SEM Firstlevel