Aktualności

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w konferencji pt. "Wolontariat jako forma towarzyszenia i wspierania seniorów" połączonej z obchodami "Międzynarodowego Dnia Wolontariusza".

Konferencja dla 120 osób odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018 r. w Kinie Praha, ul. Jagiellońska 26 w Warszawie, w godz. 10:00-15:00. Będzie to forma podziękowania dla wszystkich wolontariuszy - seniorów, któremu przyświeca cel edukacyjny.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Więcej informacji: http://mcps.com.pl/aktualne-szkolenia/wydarzenie/84-konferencja-wolontariat-jako-forma-towarzyszenia-i-wspierania-seniorow-polaczona-z-obchodami-miedzynarodowego-dnia-wolontariusza

..........................................................................................................................................................................................

W ramach wieloletniej współpracy prowadzonej z Landem Brandenburgii przedstawiciele Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Danuta Janusz, Małgorzata Wołągiewicz i Tomasz Osadnik wzięli udział w Corocznej Konferencji Rządu Federalnego Niemiec na temat profilaktyki narkotykowej - „Die Jahrestagung 2018 der Drogenbeauftragten der Bundesregierung”, która odbyła się 7 listopada 2018 r. w Berlinie.

W konferencji wzięło udział 400 uczestników ze wszystkich landów zajmujących się profilaktyką uzależnień na terenie Niemiec. W panelach dyskusyjnych głos zabrali przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Stowarzyszenia związków i organizacji sportowych zajmujących się igrzyskami olimpijskimi (DOSB), Instytutu Prawa i Gospodarki Uniwersytetu w Hamburgu, służby zdrowia, mediów (Pro7Sat1Media AG), Kościoła oraz organizacji pozarządowych.

Na początku konferencji przestawiono sytuację problematyki uzależnień w Rządzie Federalnym Niemiec, scharakteryzowano samo uzależnienie, omówiono zmiany w rodzinie i społeczeństwie oraz szkody zdrowotne i ekonomiczne związane z uzależnieniami. Następnie w aktywnej dyskusji z uczestnikami konferencji zastanawiano się nad tym co mogą zrobić przedstawiciele kraju i regionów (landów) w zakresie profilaktyki uzależnień, co już jest zrobione, co przynosi zamierzone skutki, a co trzeba poprawić i kto przejmie odpowiedzialność za zdrowie każdego człowieka.

Konferencję zakończyły warsztaty podzielone na 4 grupy tematyczne pt. „praca”, „sport”, „media” oraz „gmina”.

Więcej informacji na stronie:
https://www.drogenbeauftragte.de/jahrestagung-2018.html

........................................................................................................................................................................

Szanowni Państwo,
 
Zapraszamy do udziału w spotkaniu z przedstawicielami środowisk działających na rzecz osób starszych współpracujących z Wydziałem ds. Polityki Senioralnej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.
 
Spotkanie odbędzie się w dniu 30 listopada 2018 roku w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62A, sala konferencyjna (VI p.) w godz. 10:00-14:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc udział w spotkaniu wymaga rejestracji. W związku z powyższym prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (w załączeniu poniżej) i przesłanie do dnia 26 listopada 2018 r. skanem na adres: martyna.poplawska@mcps.com.pl

Serdecznie zapraszamy!

PROGRAM SPOTKANIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

......................................................................................................................................................................................................................

W ramach kampanii społecznej "Dorośli dzieciom - Mazowsze na rzecz przeciwdziałania narkomanii" udostępniamy Państwu "Poradnik dla rodziców i profesjonalistów", w którym zostały zgromadzone wszystkie dotychczasowe materiały merytoryczne opracowane na potrzeby realizacji kampanii.

Broszura zostanie wydrukowana w nakładzie 10.000 sztuk i następnie będzie dystrybuowana m.in. wśród placówek pomocowych znajdujących się na terenie Mazowsza. Jednak już teraz zapraszamy do pobrania wersji elektronicznej:

http://mcps.com.pl/images/Wydarzenia/2018/2018.09.27_KAMPANIA_SPO%C5%81ECZNA/Kampania_spo%C5%82eczna_poradnik.pdf

...................................................................................................................................................................

Lista uczestników konferencji pt. "Skutecznośc pieczy zastępczej - wsparcie dziecka i rodziny, zaangażowanie gmin i powiatów województwa mazowieckiego" połączonej z obchodami Dnia Pracownika Socjalnego, która odbędzie się w Warszawie w dniach 7-8 listopada 2018 r.

Pobierz listę (aktualizacja: 5.11)

Pobierz program

Mapka dojazdu

Transmisja archiwalna

 

...........................................................................................................................................................