Aktualności

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej  w Warszawie uprzejmie informuje, że dzień
2 maja 2017r. jest dniem wolnymod pracy, za odpracowaniem w dniu

13 maja 2017r.Za utrudnienia przepraszamy.

Ministerstwo Zdrowia zaprasza do udziału w wizytach studyjnych, których celem jest zaprezentowanie innowacyjnych rozwiązań oraz dobrych praktyk podczas spotkania z przedstawicielami domów pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.