MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ
 Aktualności
  O Nas
  Szkolenia i konferencje
  Przetargi i zamówienia
  Organizacje pozarządowe
  Informacje
  Świadczenia UE
  Programy
  Opracowania
  Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
  Publikacje
  Kampanie
  Problematyka
  handlu ludźmi
  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
  Obserwatorium Integracji
  Społecznej
  Adopcja/Wsparcie dziecka i rodziny
  Kontakt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

» Podyplomowe Studium
Relacji Interpersonalnych
i Profilaktyki Uzależnie?/a>
 

 

Projekt systemowy MCPS współfinansowany przez Uni?Europejsk?ze środków EFS


2015-10-06

Informacja

Ruszyły pierwsze nabory ogłoszone przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 dla Celu Tematycznego 9 - "Włączenie Społeczne i Walka z Ubóstwem".2015-10-02

Wyróżnienia "Zawsze Pomocni" w roku 2015

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w 2015 roku kontynuuje przyznawanie wyróżnień "Zawsze pomocni" dla pracowników IPiIS na Mazowszu.2015-08-31

Informacja

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs zamknięty nr RPMA.09.03.00- IP.01-14-001/15 w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.3 "Rozwój ekonomii społecznej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.2015-08-27

Informacja
2015-08-20

Szkolenie " Praca z młodzieżą w świetlicy socjoterapeutycznej/środowiskowej"
2015-08-13

INFORMACJAZobacz archiwalne aktualności

 
  Przetargi
  Programy Wojewódzkie
  Kierownictwo MCPS


strona główna mapa serwisu www.mazovia.pl Autorzy: Agencja SEM Firstlevel

mulberry bags mulberry outlet mulberry sale mulberry handbags mulberry bag mulberry bags mulberry outlet mulberry sale mulberry handbags mulberry bag mulberry purse mulberry bayswater mulberry outlet york mulberry factory shop mulberry uk mulberry purse mulberry bayswater mulberry outlet york mulberry factory shop mulberry uk sac longchamp saint francois longchamp sacs longchamp sac longchamp pliage longchamp pas cher Babyliss Pro Perfect Curl babyliss curl secret babyliss perfect curl babyliss babyliss pro