Szkolenia w zakresie I stopnia specjalizacji prowadzone są przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku, II stopień prowadzony jest przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych oraz Grupę Olsztyńska Szkoła Biznesu s.c.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Serdecznie zapraszamy.

Skan pisma MRPiPS