W dniu 10 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 1039/258/17 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2017 roku zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”.


W załączeniu:


Uchwała


Załączniki nr od 1 do 6 – Wykaz ofert które otrzymały dofinasowanie.


Załącznik nr od 7 do 12 – Wykaz ofert ostatecznie odrzuconych z powodów formalnych.


Wykaz ofert, które nie otrzymały dofinasowania.