1210

Organizatorzy: Fundacja Szansa dla Niewidomych Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.

Współorganizator: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 16.10.2017 r. - uroczysta Gala, Torwar Warszawa


BILETY można nabyć na stronach: ebilet.pl, eventim.pl i sieci Empik. https://www.ebilet.pl/muzyka/pop/gala-jestesmy-razem/


17 i 18.10.2017 r. - Wielkie Spotkanie Niewidomych, Słabowidzących i ich Bliskich, Pałac Kultury i Nauki, Warszawa („Polski model usprawniania i usamodzielniania ludzi z niepełnosprawnością wzroku oraz wyrównywanie ich życiowych szans”).


Informacje szczegółowe:  http://szansadlaniewidomych.org/3/89/xv-edycja-reha-for-the-blind-in-poland