Szanowni Państwo,
Zapraszamy w wolnej chwilce, którą być może zechcą Państwo w okresie Świąt dla nas znaleźć -

o zapoznanie się z bieżącym numerem Mazowieckiego Biuletynu Informacyjnego - Samorządowa Polityka Senioralna Województwa Mazowieckiego 2017, a w nim znajdą Państwo wywiady ze znanymi i lubianym bohaterami życia publicznego, dla których emerytura to nie jest czas spędzany w fotelu. Dodatkowo przypominamy o dotacjach Samorządu Województwa Mazowieckiego dla pozarządowych organizacji senioralnych, informujemy także o działalności Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Warszawie oraz Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów. Życzymy Państwu spokojnych lecz aktywnych Świąt i dobrego zdrowia.

Biuletyn