Od 18 listopada 2017 r. istnieje możliwość składania wniosków o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych (ON-2) w formie elektronicznej, za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego (PIU) Emp@tia:


LINK