Pan Artur Pozorek, Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Polityki Senioralnej, ma zaszczyt zaprosić do udziału w III Sejmiku Senioralnym Województwa Mazowieckiego, który odbędzie się 15 czerwca 2018 r. w Warszawie.

ZAPROSZENIE - UTW

ZAPROSZENIE - RADY SENIORÓW

ZAPROSZENIE - ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

PROGRAM

KARTA ZGŁOSZENIOWA

......................................................................................................................................................