4 czerwca 2018 roku w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej odbyło się spotkanie zorganizowane przez Wydział ds. wdrażania programów społecznych, podczas którego zostały przedstawione działania Samorządu Województwa Mazowieckiego w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane przez MCPS.

Zgromadzonych gości przywitała Elżbieta Lanc, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, oraz Elżbieta Bogucka, zastępca dyrektora MCPS.

Podczas spotkania zostały przedstawione prezentacje zaproszonych gości. Ewa Jaworska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, która zaprezentowała realizację procedury "Niebieskiej Karty" na terenie mazowieckiego garnizonu Policji w 2017 roku, zaś Monika Sajkowska z Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przedstawiła raport "Dzieci się liczą 2017", który dotyczy zagrożenia bezpieczeństwa i przemocy wobec dzieci.

Spotkanie podsumowała Dorota Stalińska, radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, przedstawiając najważniejsze punkty do dalszej dyskusji.

Elżbieta Lanc Dorota Stalińska Elżbieta Bogucka
Elżbieta Lanc, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Dorota Stalińska, radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego Elżbieta Bogucka, zastępca dyrektora MCPS

...................................................................................................................................................................................................................