19-20 czerwca 2018 r. odbyło się kolejne szkolenie w ramach Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania (MASP). Tematem szkolenia był trening motywacyjny i profilaktyka wypalenia zawodowego. W szkoleniu udział wzięło 50 osób z terenu województwa mazowieckiego (pracownicy pomocy i integracji społecznej).


Szkolenie poprowadziła pani Maria Andrychiewicz – specjalistka ds. rozwoju osobistego, profilaktyki wypalenia zawodowego oraz komunikacji. Prowadząca, korzystając ze swojego szerokiego doświadczenia, dzieliła się ze szkolonymi osobami ciekawymi przykładami i przedstawiała poglądy zarówno z punktu widzenia teoretycznego jak i praktycznego. Wielość przykładów pozwoliła na ugruntowanie i rozszerzenie wiedzy. Uczestnicy szkolenia brali czynny udział w proponowanych ćwiczeniach warsztatowych, w tym oddechowych, bioenergetycznych, treningu relaksacyjnym Schultza.


Serdecznie dziękujemy za udział w szkoleniu. Jednocześnie zapraszamy Państwa do udziału w kolejnych szkoleniach i seminariach w ramach Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania (MASP).

W najbliższym czasie odbędą się seminaria na następujące tematy:
1. Ochrona danych osobowych w pomocy społecznej - 11.07.2018 r. (w trakcie rekrutacji);
2. Współpraca pracownika socjalnego, asystenta rodziny oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - 12.07.2018 r. (w trakcie rekrutacji); oraz
3. Przemoc wobec osób starszych - 03.08.2018 r. (rekrutacja wkrótce).

1  2 3

....................................................................................................................................................................................