Serdecznie zapraszamy członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych z terenu województwa mazowieckiego do udziału w szkoleniu „Praktyczne elementy działania zespołów interdyscyplinarnych”, podczas którego zostaną omówione m.in. procedura Niebieskiej Karty, różnice w pracy zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, sytuacje niestandardowe w procedurze Niebieskiej Karty, procedura odebrania dziecka z rodziny w związku z przemocą w rodzinie, a także aspekty dotyczące ochrony danych osobowych w procedurze Niebieskiej Karty.

Więcej informacji: http://mcps.com.pl/aktualne-szkolenia/wydarzenie/67-szkolenia-praktyczne-elementy-dzialania-zespolow-interdyscyplinarnych

................................................................................................................................................................................................................................................