Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie pn. „Udzielanie pierwszej pomocy oraz zapobieganie i rozpoznawanie zachowań problemowych u dzieci i młodzieży”.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w ramach dwuletniej Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania (MASP) organizowanej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (MCPS).

Osobami prowadzącymi szkolenie będą Pani Monika Walentowicz – mgr pielęgniarstwa, Pani Natalia Salik-Zielińska – mgr psychologii, specjalizacja kliniczna, oraz Pani Halina Salik - mgr pielęgniarstwa.

Więcej informacji: http://mcps.com.pl/aktualne-szkolenia/wydarzenie/68-szkolenie-udzielanie-pierwszej-pomocy-oraz-zapobieganie-i-rozpoznawanie-zachowan-problemowych-u-dzieci-i-mlodziezy

..........................................................................................................................................................................................................................................