3 sierpnia 2018 r. w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej odbyło się seminarium nt.: „Przemoc wobec osób starszych”. Było to kolejne seminarium prowadzone w ramach Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania (MASP). Wzięło w nim udział 30 osób z terenu województwa mazowieckiego (pracownicy pomocy i integracji społecznej). Spotkanie rozpoczęła Pani Elżbieta Bogucka, zastępca dyrektora MCPS.

Seminarium poprowadziła Pani Agnieszka Olszewska – prawnik, prawnik kanonista, mediator rodzinny, trener szkoleniowy, aktualnie pracownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz „Fundacji Projekt Starsi”, wieloletni współpracownik Komitetu Ochrony Praw Dziecka, Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego i Fundacji Aktywizacja, autorka wielu artykułów i publikacji.

Szerokie spektrum wiedzy i doświadczenie trenera-wykładowcy pozwoliło uzyskać wyczerpujące wiadomości z omawianego zakresu. Uczestnicy brali czynny udział w seminarium, zadawali pytania, podawali przykłady, rozpatrywali sytuacje ze swoich miejsc pracy, doradzali sobie nawzajem, czerpali z fachowej wiedzy prowadzącej.

Serdecznie dziękujemy za udział w tym seminarium.

W najbliższym czasie odbędzie się szkolenie nt.:”Udzielanie pierwszej pomocy oraz zapobieganie i rozpoznawanie zachowań problemowych u dzieci i młodzieży” – 28, 29 i 30 sierpnia br., na które serdecznie zapraszamy.

Pani Elżbieta Bogucka, zastępca dyrektora MCPS, podczas otwarcia seminarium

Pani Elżbieta Bogucka, zastępca dyrektora MCPS, podczas otwarcia seminarium

Seminarium "Przemoc wobec osób starszych"

Seminarium "Przemoc wobec osób starszych"

.......................................................................................................................................................................................................................