Zapraszamy do zapoznania się z Informacją o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu „Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2020. Aktualizacja z 2018 roku”.

Więcej informacji:

http://mcps.com.pl/programy/konsultacje/757-informacja-o-przeprowadzeniu-konsultacji-spolecznych-projektu-planu-rozwoju-ekonomii-spolecznej-na-lata-2014-2020-aktualizacja-z-2018-roku

...............................................................................................................................................................