Aktualności

Profilaktyka, socjoterapia, problemy uzależnień
22 listopada 2017 roku, w siedzibie Fundacji ETOH przy ul. Mszczonowskiej 6 w Warszawie uroczystością wręczenia certyfikatów specjalisty w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych - zakończona została tegoroczna, piąta już edycja szkolenia pn. „Lokalne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień”, organizowanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w ramach kampanii „Porozumienie dla Trzeźwości”.