Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszonymi przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 6 lutego 2018 r. otwartymi konkursami ofert:

Od 18 listopada 2017 r. istnieje możliwość składania wniosków o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych (ON-2) w formie elektronicznej, za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego (PIU) Emp@tia:


LINK

 

 

W dniach od 15 stycznia 2018 do 18 stycznia 2018 roku w Warszawie odbyła się wizyta studyjna, w której uczestniczyli przedstawiciele Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Wizyta ta jest rezultatem projektu pn. „Stymulowanie wschodzących lokalnych sektorów gospodarki poprzez rozwój przedsiębiorczości oraz MŚP”. Ideą projektu jest wsparcie władz krajowych, regionalnych i lokalnych, a także agencji rozwoju w zakresie wypracowania skutecznej polityki w dziedzinie przedsiębiorczości, która sprzyja rozwojowi nowych sektorów gospodarki, jak również specjalizacji łańcuchów dostaw w poszczególnych miastach i regionach.