Aktualności

 

Serdecznie zapraszamy seniorów z Warszawy i okolic na otwarte spotkanie informacyjne dotyczące regionalnego system wsparcia projektów senioralnych w formule bonów społecznych.

Podczas spotkania zostaną omówione:
- cele i zakres wsparcia w formie bonów społecznych;
- zasady przyznawania i rozliczania wsparcia w formie bonów społecznych;

- zasady wypełniania wniosku o udzielenie bonu społecznego. 

 

Dodatkowo będą mogli Państwo uzyskać odpowiedź na wszelkie pytania związane z ubieganiem się o bon społeczny oraz z realizacją i rozliczaniem tego rodzaju wsparcia.

Spotkanie odbędzie się w dniu 13 lipca 2018 roku (piątek) o godz. 11.00 w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62 A, 02-002 Warszawa (sala konferencyjna VI p.).

 

.....................................................................................................................................................................................................................................................

 

W dniu dzisiejszym Artur Pozorek p.o. Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej uczestniczył w śniadaniu prasowym #KameralneLato w Radomiu.

Artur Pozorek podkreślił, że jest to wydarzenie, które realizuje ważne cele profilaktyczno-edukacyjne w innowacyjny sposób, przez pryzmat ciekawej, wielotorowej formy twórczości filmowej. Troska o zdrowie i właściwy rozwój społeczny młodzieży, prezentowana przez twórców KAMERALNEGO LATA jest w tym kontekście nie do przecenienia.

Podczas spotkania opowiedziano przede wszystkim o edukacji filmowej na festiwalu.

Gościem specjalnym był Bartosz M. Kowalski - reżyser, scenarzysta, opiekun artystyczny międzynarodowych warsztatów filmowych SOS - SPOTLIGHT ON SOCIENTY, który podczas tegorocznego festiwalu będzie reżyserował scenę specjalną.

Wszystkich serdecznie zapraszamy do Radomia na festiwal, który trwa do 7 lipca 2018 r.

36591848 2087590907959791 6265343968934887424 o 36527110 2087591161293099 4770561011939803136 o
36430075 2087591127959769 6258453329563615232 o

36474446 2087590937959788 1726396185192693760 o

 .......................................................................................................................................................................................................................

 

19-20 czerwca 2018 r. odbyło się kolejne szkolenie w ramach Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania (MASP). Tematem szkolenia był trening motywacyjny i profilaktyka wypalenia zawodowego. W szkoleniu udział wzięło 50 osób z terenu województwa mazowieckiego (pracownicy pomocy i integracji społecznej).


Szkolenie poprowadziła pani Maria Andrychiewicz – specjalistka ds. rozwoju osobistego, profilaktyki wypalenia zawodowego oraz komunikacji. Prowadząca, korzystając ze swojego szerokiego doświadczenia, dzieliła się ze szkolonymi osobami ciekawymi przykładami i przedstawiała poglądy zarówno z punktu widzenia teoretycznego jak i praktycznego. Wielość przykładów pozwoliła na ugruntowanie i rozszerzenie wiedzy. Uczestnicy szkolenia brali czynny udział w proponowanych ćwiczeniach warsztatowych, w tym oddechowych, bioenergetycznych, treningu relaksacyjnym Schultza.


Serdecznie dziękujemy za udział w szkoleniu. Jednocześnie zapraszamy Państwa do udziału w kolejnych szkoleniach i seminariach w ramach Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania (MASP).

W najbliższym czasie odbędą się seminaria na następujące tematy:
1. Ochrona danych osobowych w pomocy społecznej - 11.07.2018 r. (w trakcie rekrutacji);
2. Współpraca pracownika socjalnego, asystenta rodziny oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - 12.07.2018 r. (w trakcie rekrutacji); oraz
3. Przemoc wobec osób starszych - 03.08.2018 r. (rekrutacja wkrótce).

1  2 3

....................................................................................................................................................................................

http://mcps.com.pl/konkursy-ofert/662-otwarty-konkurs-ofert-przeciwdzialanie-ubostwu-2

 

.............................................................................................................................................................................................

19 czerwca 2018 r. w Centrum EXPO XXI w Warszawie odbyła się konferencja "BEZPIECZNA RODZINA W DRODZE". Głównym celem programu jest prowadzenie działań profilaktycznych, które wzmacniają rodzinę oraz zapobieganie powstaniu dysfunkcji w rodzinie związanych z ewentualnym uczestnictwem w wypadku drogowym. Adresatami projektu będą uczestnicy ruchu drogowego w każdym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów oraz osób dorosłych.

Gości konferencji powitał Artur Pozorek, p.o. dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, zwracając uwagę na znaczenie profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa na drogach. Mł. insp. Jacek Mnich, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, przedstawił prezentację "Chroń życie na mazowieckich drogach". Projekt współorganizowany jest z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, realizowany w ramach programu "B&N, czyli B – jak bezpieczny i N – ja niechroniony". Pan Naczelnik prezentując diagnozę stanu BRD - Bezpieczna Rodzina Na Drodze na Mazowszu, zwrócił uwagę, że ryzyko utraty życia lub zdrowia jest jednym z najwyższych w Polsce.

Głównymi partnerami programu będą Ochotnicze Straże Pożarne oraz Środowiska Aktywności Senioralnej.

W dalszej części konferencji prof. dr. hab. Mariusz Jędrzejko i Agnieszka Taper z Centrum Profilaktyki Społecznej przeprowadzili wykład nt. "Narkotyki i dopalacze – mechanizmy zaburzeń zachowań, zagrożenie dla bezpieczeństwa osobistego i ruchu drogowego" oraz "Rozpoznawanie zachowań narkotykowo-dopalaczowych. Zasady bezpieczeństwa, postępowania i podstawowej pomocy przedmedycznej".

2 konferencja2 konferencja3
Artur Pozorek, p.o. dyrektora MCPS oraz mł. insp. Jacek Mnich, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko, dyrektor naukowy Centrum Profilaktyki Społecznej Agnieszka Taper, Centrum Profilaktyki Społecznej

.......................................................................................................................................................................................................................................