Edukator profilaktyki uzależnień

Od Czerwiec 19, 2017 12:33 aż Listopad 16, 2017 16:00

W Nowogrodzka 62A, Warszawa, Polska

Wysłany przez admin

Kategorie: Szkolenia

Hits: 4113

Oceń:

Szanowni Państwo, lista osób zakwalifikowanych na każde szkolenie zostanie ogłoszona na stronie MCPS w terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem każdego szkolenia.

Program szkolenia jest odpowiedzią na rzeczywiste zapotrzebowanie osób pracujących z młodzieżą w zakresie podnoszenia swoich kompetencji w obszarze profilaktyki uzależnień. Placówki pomocowe i inne instytucje od wielu lat prowadzą szkolenia w tym obszarze jednak najczęściej są to kilkugodzinne - jedno lub dwudniowe zajęcia. Uczestnicy natomiast oczekują dłuższych form szkoleniowych z wyraźnym wskazaniem na rozwój umiejętności praktycznych, a także kończących się potwierdzeniem ich kwalifikacji np. w postaci certyfikatu Edukatora Profilaktyki Uzależnień. Proponowany program szkolenia to 100 godzin zajęć dydaktycznych na, które składają się: - 30 godz. trening psychologiczny; - 10 godz. wykłady; - 40 godz. warsztaty; - 20 godz. staż, realizowany w czasie 10 dni podczas 4 sesji zajęć.

 

Program szkolenia

Harmonogram

Lista uczestników - 1 termin.

Lista uczestników - 2 termin.

Lista uczestników - 3 termin.

 

Nabór został zakończony.