SZKOLENIE "DZIAŁALNOŚĆ GKRPA"

Od Lipiec 07, 2017 10:16 aż Listopad 29, 2017 12:16

W Nowogrodzka 62A, Warszawa, Polska

Wysłany przez admin

Kategorie: Szkolenia

Hits: 1998

Oceń:

Szanowni Państwo, lista osób zakwalifikowanych na każde szkolenie zostanie ogłoszona na stronie MCPS w terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem każdego szkolenia.

 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej serdecznie zaprasza Państwa na 44h szkolenie pn. Działalność GKRPA” które odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym „Rzemieślnik” w Broku w terminie:

Zjazd 1: 2-4.10.2017 r.

Zjazd 2: 27-29.11.2017 r.

ADRESACI:

  • Osoby zawodowo zajmujący się profilaktyką uzależnień - głównie członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych z ternu województwa mazowieckiego.
    • Każdy uczestnik szkolenia musi uczestniczyć we wszystkich zjazdach i musi pracować na terenie województwa mazowieckiego.

Transport: Uczestnicy szkolenia dojeżdżają w miejsce szkolenia na koszt własny.

UWAGA:

Szkolenie jest finansowane ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wraz z noclegiem i wyżywieniem.

Rekrutację na zlecenie MCPS prowadzi Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Rzemieślnik” - zgłoszenia można przesyłać na adres: rzemieslnik.brok@wp.pl i szkolenia.oswrzemieslnik@gmail.com

Program szkolenia znajduje się na stronie: www.rzemieslnik.net.

Osobą do kontaktu ze strony Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Rzemieślnik” jest Pani Grażyna Strąk:  608 888 405  i Pani Małgorzata Kurzych:  608 463 238.

Osobami do kontaktu w sprawie szkoleń z ramienia MCPS są: Pani Katarzyna Kowolik i Pani Małgorzata Wolągiewicz, tel. 22 622 42 32 wew.69.

 

Lista uczestników - zabór zakończony.