5 SZKOLEŃ: "STRES I WYPALENIE ZAWODOWE U OSOB PRACUJĄCYCH Z OSOBAMI UZALEZNIONYMI I ICH RORZINAMI."

Od Lipiec 24, 2017 11:01 aż Grudzień 30, 2017 13:01

W Nowogrodzka 62A, Warszawa, Polska

Wysłany przez admin

Kategorie: Szkolenia

Hits: 3190

Oceń:

Szanowni Państwo, lista osób zakwalifikowanych na każde szkolenie zostanie ogłoszona na stronie MCPS w terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem każdego szkolenia.

 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej serdecznie zaprasza Państwa na 5 szkoleń 20h pn. "Stres i wypalenie zawodowe u osób pracujących z osobami uzależnionymi i ich rodzinami", które odbędą się w terminach:

 

Szkolenie 1:   4-6.10.2017 r.

Szkolenie 2:    9-11.10.2017 r.

Szkolenie 3 : 16-18.10.2017 r.

Szkolenie 4 :  23-25.10.2017 r.

Szkolenie 5 :   20-22.11.2017 r.

 

ADREACI SZKOLENIA:

  • Osoby zawodowo zajmujący się profilaktyką uzależnień, pracujący z osobami uzależnionymi/ współuzależnionymi.
  • Każdy uczestnik szkolenia musi uczestniczyć we wszystkich zjazdach i musi pracować na terenie województwa mazowieckiego.

 

Transport: Uczestnicy szkolenia dojeżdżają w miejsce szkolenia na koszt własny.

UWAGA:

Szkolenie jest finansowane ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wraz z noclegiem i wyżywieniem.

Rekrutację na zlecenie MCPS prowadzi Grupa OSB na stronie:

http://osb.edu.pl/szkolenia-otwarte/stres-i-wypalenie-zawodowe-u-osob-pracujacych-z-osobamibruzaleznionymi-i-ich-rodzinami, na której znajduje się też szczegółowy program szkoleń.

Osobą do kontaktu ze strony Grupa OSB jest Pani Magdalena Okoniewska - tel. 89 542 42 70, *48 600 800 171

 

Osobami do kontaktu w sprawie szkoleń z ramienia MCPS są: Pani Katarzyna Kowolik i Pani Małgorzata Wolągiewicz, tel. 22 622 42 32 wew.69.

 

Lista uczestników - 1 termin 

Lista uczestników - 2 termin

Lista uczestników - 3 termin

Lista uczestników - 4 termin

Lista uczestników - 5 termin