3 SZKOLENIA . „PRAKTYCZNE ASPEKTY PRACY ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH”

Od Lipiec 24, 2017 11:03 aż Grudzień 10, 2017 13:03

W Nowogrodzka 62A, Warszawa, Polska

Wysłany przez admin

Kategorie: Szkolenia

Hits: 2565

Oceń:

Szanowni Państwo, lista osób zakwalifikowanych na każde szkolenie zostanie ogłoszona na stronie MCPS w terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem każdego szkolenia.

 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej serdecznie zaprasza Państwa na 3 szkolenia 20h pn. „ Praktyczne aspekty pracy zespołów interdyscyplinarnych”, które odbędą się w terminach:


Szkolenie 1: 11- 13.10.2017 r.
Szkolenie 2: 18-20.10..2017 r.
Szkolenie 3 : 6-8.11.2017 r.


ADREACI SZKOLENIA:

- Członkowie zespołów interdyscyplinarnych i/oraz grup roboczych.

- Każdy uczestnik szkolenia musi uczestniczyć we wszystkich zjazdach i musi pracować na terenie województwa mazowieckiego.

Transport: Uczestnicy szkolenia dojeżdżają w miejsce szkolenia na koszt własny.


UWAGA:


Szkolenie jest finansowane ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wraz z noclegiem i wyżywieniem.


Rekrutację na zlecenie MCPS prowadzi Grupa OSB na stronie:


http://osb.edu.pl/szkolenia-otwarte/praktyczne-aspekty-pracy-zespolow-interdyscyplinarnych   na której znajduje się też szczegółowy program szkoleń.


Osobą do kontaktu ze strony Grupa OSB jest Pani Magdalena Okoniewska - tel. 89 542 42 70, *48 600 800 171

Osobami do kontaktu w sprawie szkoleń z ramienia MCPS są: Pani Katarzyna Kowolik i Pani Małgorzata Wolągiewicz, tel. 22 622 42 32 wew.69.

 

Lista osób - termin 1

Lista osób - termin 2 

Lista osób - termin 3