Wizyta studyjna w podmiotach ekonomii społecznej oraz instytucjach związanych z ekonomią społeczną, działających na obszarze objętym wsparciem Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w Siedlcach

Od Sierpień 23, 2017 08:00 aż Sierpień 24, 2017 16:00

W

Wysłany przez Tomasz

Kategorie: Wizyty studyjne

Hits: 636

Oceń:

Serdecznie zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej w podmiotach ekonomii społecznej oraz instytucjach związanych z ekonomią społeczną, działających na obszarze objętym wsparciem Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w Siedlcach.

Cel wizyty studyjnej

Celem wizyty studyjnej jest pokazanie możliwości współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami ekonomii społecznej (PES), Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) i innymi instytucjami otoczenia ekonomii społecznej na przykładzie wyróżniających się podmiotów ekonomii społecznej działających w podregionie siedleckim oraz instytucji wspierających ekonomię społeczną. Wizyta ma wpłynąć na podniesienie poziomu wiedzy oraz zapoznanie się z doświadczeniami tworzenia i funkcjonowania podmiotów działających nie tylko dla zysku.

Uczestnicy wizyty studyjnej

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, decydenci, między innymi Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie, Sekretarze, Radni, Skarbnicy oraz pracownicy instytucji rynku pracy, pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, uczelni, przedstawiciele biznesu, potencjalni założyciele nowych PES i przedstawiciele innych podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa mazowieckiego.

Termin wizyty studyjnej

23-24.08.2017 r.

Miejsce wizyty studyjnej

Spółdzielnia Socjalna „Zioła Siedleckie” w Siedlcach, Zakład Karnych w Siedlcach, Zakład Aktywności Zawodowej w Siedlcach, Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Siedlcach.

Rekrutacja i liczba miejsc

Rekrutacja odbędzie się na podstawie załączonego poniżej formularza zgłoszeń, przesłanego na nr faxu 22 622-42-32 lub e-mailem (zeskanowany) na adres renata.goral@mcps-efs.pl.

Termin przesyłania zgłoszenia: 11.08.2017 r.

Decyduje kolejność przesłanych zgłoszeń. Preferowane będą osoby z gminy/ powiatu/ województwa, na którym są podejmowane lub planowane działania w celu rozwoju ekonomii społecznej.

Liczba miejsc: 15 osób

Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny, uczestnikom zapewniamy transport z Warszawy, ul. Nowogrodzka 62a do miejsca wizyty i z powrotem, zakwaterowanie i wyżywienie.

Dodatkowe informacje

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z panią Renatą Góral, tel. 22 622-42-32 w. 79, e-mail: renata.goral@mcps-efs.pl

Szczegółowy program wizyty studyjnej oraz formularz zgłoszenia znajdują się w załączeniu.

Organizatorem wizyty studyjnej jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej – jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

Do pobrania