WARSZAWA: Wojewódzka Konferencja nt. Strategii Rozwiązywania Problemu Uzależnień

Od Wrzesień 20, 2018 00:00 aż Wrzesień 21, 2018 23:57

W ul. Łączyny 5

Wysłany przez admin

Kategorie: Konferencja

Hits: 499

Oceń:

Wojewódzka Konferencja nt. Strategii Rozwiązywania Problemu Uzależnień jest organizowana przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Fundację Polska Sieć Polityki Narkotykowej.

Termin: 20 - 21 września 2018 r.

Miejsce: Hotel Warsaw Plaza przy ul. Łączyny 5 w Warszawie

Adresatami konferencji są przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i pracowników oświaty z województwa mazowieckiego.

Konferencja współfinansowana jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 oraz Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016-2020.

ZAPROSZENIE

PROGRAM KONFERENCJI

Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: rekrutacja.20-21.09.2018@wp.pl do 17.09.2018 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Informujemy, że po zakończeniu rejestracji uczestników prześlemy Państwu potwierdzenia zakwalifikowania do udziału w konferencji wraz z informacjami organizacyjnymi.