(18.10.2018) Kolejna oferta złożona do MCPS z pominięciem otwartego konkursu ofert

Na realizację zadania publicznego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” w ramach zadania pod nazwą: „Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została złożona kolejna oferta, spełniająca warunki formalne:

1. Fundacja Bank Mleka Kobiecego z siedzibą: ul. Podkowy 128J, 04-937 Warszawa.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty, tj. 25 października 2018 r., przesyłając je do Bogusławy Kaczyńskiej na adres e-mail: boguslawa.kaczynska@mcps.com.pl.

Jeżeli załączony dokument nie może zostać prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt e-mailowy: boguslawa.kaczynska@mcps.com.pl lub telefoniczny: /22/ 692-46-29 wew. 201. Postaramy się umożliwić Państwu zapoznanie się z tym dokumentem.

Plik do pobrania:

Oferta realizacji zadania publicznego pod tytułem: Pokój laktacyjny w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym WUM w Warszawie – Fundacja Bank Mleka Kobiecego

(02.10.2018) Kolejna oferta złożona do MCPS z pominięciem otwartego konkursu ofert

Na realizację zadania publicznego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” w ramach zadania pod nazwą: „Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została złożona kolejna oferta, spełniająca warunki formalne:

1. Stowarzyszenie "NA CAŁE ŻYCIE" z siedzibą: ul. Godebskiego 67, 05-420 Józefów.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty, tj. do 9 października 2018 r., przesyłając je do Bogusławy Kaczyńskiej na adres e-mail: boguslawa.kaczynska@mcps.com.pl.

Jeżeli załączony dokument nie może zostać prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt e-mailowy: boguslawa.kaczynska@mcps.com.pl lub telefoniczny: /22/ 692-46-29 wew. 201. Postaramy się umożliwić Państwu zapoznanie się z tym dokumentem.

Plik do pobrania:

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: „CZAS NA ZMIANĘ” – STOWARZYSZENIE "NA CAŁE ŻYCIE"

(21.09.2018) Kolejne oferty złożone do MCPS z pominięciem otwartego konkursu ofert

Na realizację zadania publicznego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” w ramach zadania pod nazwą: „Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych” w trybie art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostały złożone kolejne oferty, spełniające warunki formalne:

1. Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych "RODZINA" z siedzibą: Płoniawy-Kolonia 6, 06-210 Płoniawy-Bramura,
2. Stowarzyszenie Strefa Wsparcia z siedzibą: ul. Turmoncka 10 lok. 5, 03-254 Warszawa,
3. Fundacja Promyk Słońca Dzieciom z siedzibą: Kosów, ul. Karasia 1 lok. 61, 05-552 Wólka
Kosowska.

Wszelkie uwagi do ofert należy zgłaszać w terminie 7 dni od daty upublicznienia ofert, tj. do dnia 28 września 2018 r., przesyłając je do Bogusławy Kaczyńskiej na adres e-mail: boguslawa.kaczynska@mcps.com.pl.

Jeżeli załączone dokumenty nie mogą zostać prawidłowo odczytane przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt e-mailowy: boguslawa.kaczynska@mcps.com.pl lub telefoniczny: /22/ 692-46-29 wew. 201. Postaramy się umożliwić Państwu zapoznanie się z tymi dokumentami.

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: WSPIERANIE REALIZACJI PROGRAMÓW PODNOSZĄCYCH UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZE RODZINY I JEJ ZDOLNOŚCI RADZENIA SOBIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH – STOWARZYSZENIE RODZIN ZASTĘPCZYCH "RODZINA"

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: WSPIERAJ, POMAGAJ, CHROŃ - PROGRAM WSPARCIA DLA RODZIN – STOWARZYSZENIE STREFA WSPARCIA

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH – FUNDACJA PROMYK SŁOŃCA DZIECIOM

(18.09.2018) Kolejne oferty złożone do MCPS z pominięciem otwartego konkursu ofert

Na realizację zadania publicznego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” w ramach zadania pod nazwą: „Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych” w trybie art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostały złożone kolejne oferty, spełniające warunki formalne:

1. Fundacja POZYTYW z siedzibą: ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 38, 08-200 Łosice;
2. Fundacja Rozwoju Mikrospołeczności "PER ASPERA AD ASTRA" z siedzibą: ul. Janusza Korczaka 35, 09-408 Płock.

Wszelkie uwagi do ofert należy zgłaszać w terminie 7 dni od daty upublicznienia, tj. do dnia 25 września 2018 r., ofert przesyłając je do Bogusławy Kaczyńskiej na adres e-mail: boguslawa.kaczynska@mcps.com.pl.

Jeżeli załączone dokumenty nie mogą zostać prawidłowo odczytane przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt e-mailowy: boguslawa.kaczynska@mcps.com.pl lub telefoniczny: /22/ 692-46-29 wew. 201. Postaramy się umożliwić Państwu zapoznanie się z tymi dokumentami.

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: „SŁUCHAM I ROZMAWIAM" – FUNDACJA POZYTYW

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM: WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH - CZĘŚĆ I PROGRAMU "SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW" – FUNDACJA "PER ASPERA AD ASTRA"

W dniu 7 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył kwotę 128 000,00 zł na udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" pod nazwą: „Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych”.

KOMUNIKAT

.........................................................................................................................................................................................................