Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej wraz z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mają zaszczyt zaprosić Prezydentów/Burmistrzów/Wójtów do udziału w konferencji: "Rola władz samorządowych w kształtowaniu lokalnej polityki w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych", która odbędzie się w dniu 16.09.2015 roku w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, przy ul. Ks. Trojdena 4, w Warszawie.