• Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii - Danuta Janusz
  • Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Osób Niepełnosprawnych - Michał Bury.
  • Pełnomocnik Zarządu WM ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Artur Pozorek.
  • Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. polityki senioralnej - Artur Pozorek.

Pracownicy MCPS:

 

Sekretariat: tel. (22) 622 42 32 wew. 22

 

Wydział ds. Organizacyjno-Administracyjnych: tel. (22) 622 42 32

Kierownik Wydziału - wew. 33

Sekretariat: wew. 22

Informatyk: wew. 70

Administracja: wew. 70

 

Wydział ds. Komunikacji Społecznej: tel. (22) 622 42 32

Pracownicy: wew. 78

 

Wydział ds. Finansowo – Księgowych: tel. (22) 622 42 32

Główna Księgowa - wew. 11

Pracownicy: wew. 50 , wew. 32


Zespół ds. Zamowień Publicznych: tel. (22) 622 42 32

Kierownik Wydziału - wew. 79

Pracownicy: wew. 49


Wydział ds. Pracowniczych: tel. (22) 622 42 32

Kierownik Wydziału - wew. 67

Pracownicy: wew. 71


Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych: tel. (22) 622 42 32

Kierownik Wydziału wew. 25

Pracownicy: wew. 12, wew. 19, wew. 55

 

Wydział ds. Audytu i Kontroli: tel. (22) 622 42 32

Kierownik Wydziału - wew. 65,

Pracownicy wew.77


Wydział ds. Zezwoleń: tel. (22) 622 42 32

Kierownik - wew.16


Wydział ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w zakresie Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii : tel. (22) 622 42 32

Kierownik Wydziału - wew. 82

Pracownicy: wew. 10 wew. 42


Wydział ds. Badań Społecznych - Obserwatorium Integracji Społecznej: tel. (22) 692 73 46

Kierownik Wydziału - wew. 207

Pracownicy: wew. 207


Wydział ds. Profilaktyki Uzależnień: tel. (22) 622 42 32

Kierownik Wydziału - wew. 72

Pracownicy:  wew. 75, wew. 68, wew. 69

 

Wydział ds. Ekonomii Społecznej i Projektów Zewnętrznych : tel. (22) 622 42 32

Kierownik Wydziału - wew. 47

Pracownicy: wew. 40, wew. 41 , wew. 45, wew.46


Wydział ds. Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej: tel. (22) 692 73 46

Kierownik Wydziału - wew. 200

Pracownicy: wew. 204

 

Wydział ds. Obsługi Prawnej: tel. (22) 622 42 32

Pracownicy:  wew. 76

 

Wydział ds. Wdrożenia Programów Społecznych: tel. (22) 622 42 32

Kierownik Wydziału - wew. 48

Pracownicy: wew. 63

 

Wydział ds. Polityki Senioralnej: te. (22) 622 42 32

Kierownik Wydziału - wew. 44

Pracownicy: wew. 43

 

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie : 

ul. Nowy Zjazd 1

00-301 Warszawa

22 622 03 70

Dyrektora - Bożena Sawicka –

e-mail: woa.bozena.sawicka@mcps.com.pl

 

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny - Oddział Zamiejscowy w Ciechanowie
ul . Orylska 3a

tel./fax 23 673 56 09

e-mail : woa.ciechanow@mcps.com.pl

Kierownik oddziału - Zmitrowicz Iwona –
e-mail: woa.iwona.zmitrowicz@mcps.com.pl

 

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny - Oddział Zamiejscowy w Ostrołęce
tel./fax 29 717 03 04, 29 764 52 74
e-mail : woa.ostroleka@mcps.com.pl

Kierownik oddziału - Bachmura Eugenia –
e-mail: woa.eugenia.bachmura@mcps.com.pl

 

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny - Oddział Zamiejscowy w Radomiu
tel./fax 48 331 11 50
e-mail : woa.radom@mcps.com.pl

Kierownik oddziału - Bednarczyk Monika –
e-mail: woa.monika.bednarczyk@mcps.com.pl

 

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny - Oddział Zamiejscowy w Siedlcach
tel./fax 25 644 06 30
e-mail : woa.siedlce@mcps.com.pl

Kierownik oddziału - Jaroszek Małgorzata –
e-mail: woa.malgorzata.jaroszek@mcps.com.pl

 

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny - Oddział Zamiejscowy w Płocku
tel./fax (24) 366-66-71
e-mail : woa.plock@mcps.com.pl

Kierownik oddziału - Brudzyńska Krystyna –
e-mail: woa.krystyna.brudzynska@mcps.com.pl