Ogłoszenie o naborze

Numer ogłoszenia: MCPS.P-18/2018 - Nazwa stanowiska: inspektor / Wydział ds. zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O NABORZE

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

OŚWIADCZENIE

.....................................................................................................................................................................................................................

Numer ogłoszenia: MCPS.P - 17 /2018  -  Nazwa stanowiska:  inspektor / Wydział ds. ekonomii społecznej i projektów zewnętrznych

OGŁOSZENIE O NABORZE

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

OŚWIADCZENIE DO REKRUTACJI