Aktualne przetargi

Organizacja 16 jednodniowych (8h każde) szkoleń oraz 1 szkolenia trzydniowego (spotkanie wymiany doświadczeń w ramach projektu) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w działaniu 2.5 Skuteczna pomoc społeczna w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej

IWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 5

ZAŁĄCZNIK NR 6

ZAŁĄCZNIK NR 7

ZAŁĄCZNIK NR 8

...............................................................................................................................................................................................................................

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 5

ZAŁĄCZNIK NR 6

ZAŁĄCZNIK NR 7

.....................................................................................................................................................................................................................................

IWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 5

ZAŁĄCZNIK NR 6

 

..................................................................................................................................................................................................................................

Świadczenie usług związanych z prowadzeniem konsultacji naukowych dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w zakresie opracowania modelu współpracy między służbami pomocy społecznej a podmiotami i jednostkami z innych sektorów w ramach projektu pt. „Liderzy kooperacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w działaniu 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

.................................................................................................................................................................................................................................