Informacja dla naszych Klientów

w sprawie sposobu kontaktowania się z pracownikami

Wydziału do spraw Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

                                                                                                            

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195), a także zwiększoną znacznie liczbą spraw dotyczących świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz wynikających z Programu 500+ - mimo naszych starań o pozostawanie do Państwa dyspozycji w zakresie niezbędnej informacji - mogą wystąpić okresowo problemy w skontaktowaniu się z pracownikami naszego Wydziału.

W tej sytuacji, która będzie ulegała stopniowej poprawie - w celu umożliwienia nawiązania przez Państwa jeszcze skuteczniejszego kontaktu z nami - uprzejmie prosimy kierować wszelkie zapytania:

1/ drogą mailową na adres: koordynacja@mcps.com.pl,

2/ telefonicznie na numery: 22 692-75-70, 22 692-43-46,

3/ osobiście w siedzibie przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie

od poniedziałku do czwartku w godzinach 13.00 – 15.30

Pozostały czas pracy przeznaczony jest na obsługę administracyjno-biurową spraw.

Informacja o usługach Wydziału dostępna jest także na portalu http://wcm.mazovia.pl/.


Wydział ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie realizuje zadania Samorządu Województwa Mazowieckiego będące zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej w zakresie świadczeń rodzinnych dla osób, które zamieszkują na terytorium województwa mazowieckiego. 

Pełnienie funkcji instytucji właściwej w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego polega w szczególności na:

  1. wypełnianiu formularzy z serii E400 oraz unijnych dokumentów - SED z serii F dotyczących świadczeń rodzinnych stosowanych przez właściwe instytucje rozpatrujące uprawnienia do świadczeń rodzinnych;
  2. prowadzeniu korespondencji z krajami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarią w zakresie wymiany informacji i działań w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego;
  3. wydawaniu decyzji administracyjnych w sprawach o ustalenie prawa do polskich świadczeń rodzinnych (tj. zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna) realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego;
  4. wydawaniu decyzji administracyjnych w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego;
  5. wydawaniu decyzji administracyjnych w sprawie umorzenia w całości lub w części, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu spłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.

UWAGA!!!
Uprzejmie informujemy, że Wydział ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej nie reprezentuje osób ubiegających się o świadczenia rodzinne za granicą tj. nie występuje na wniosek osoby zainteresowanej z zapytaniem do instytucji zagranicznych np. dotyczącym stanu sprawy, nie udziela informacji na temat zagranicznych świadczeń rodzinnych np. rodzajów świadczeń, wysokości zasiłków, kryteriów do spełnienia, niezbędnych dokumentów do złożenia wniosku itd. W celu uzyskania odpowiedzi na ww. zapytania należy się kontaktować bezpośrednio z właściwą instytucją do przyznania świadczeń rodzinnych w kraju, w którym członek rodziny mieszka i pracuje.